Skoči na vsebino

Poročilo o delovanju društva (2015)

Društvo Nogometnih trenerjev Ptuj je začelo delovati 1979 leta, prvi predsednik društva je bil Alojz Serdinšek, glavni pobudnik ustanovitve je bil takratni tajnik društva Ivo Klarič in 10 ustanovitvenih članov. Predsednik društva z več mandati je bil Janko Streher, sicer častni predsednik društva. Društvo je bilo uradno registrirano pri Upravni enoti leta 1981, od takrat deluje kot samostojna pravna oseba. Naše društvo je bilo prvo društvo v Sloveniji, ki je bilo tako organizirano. Ostale organizacije trenerjev v Sloveniji so bile organizirane kot Območna združenja trenerjev, ki so bila podrejena Nogometni zvezi Slovenije (NZS) in Zvezi nogometnih trenerjev Slovenije (ZNTS), ki prav tako ni bila organizirana kot pravna oseba.

ZNTS se je v zadnjem obdobju organizirala kot pravna oseba. S svojim statutom, pravilniki, kodeksom, je postala strokovna partnerica NZS in krovna organizacija društvom trenerjem oz. združenj v Sloveniji. Vsa ostala društva (8) so se prav tako organizirala kot pravne osebe. Seznaniti so se morala s statutom in pravilniki krovne organizacije ter tem prilagoditi svoje akte, kar bomo danes storili pod 8. točko dnevnega reda.

Osnovno poslanstvo društva je skrb za usposabljanje in izobraževanje trenerjev. Prva organizacija šolanja trenerjev za naziv trener C-inštruktor nogometa je bila 21. 8. 1979 na Ptuju, bilo je 14 udeležencev. Nato so bili 1981organizirani 3 tečaji za ta naziv trener C: 1 v Sl. Bistrici (11 udeležencev) in 2 na Ptuju (10 + 15). Nadalje so bila pri nas organizirana šolanja za naziv trener B. Predavatelja, ki sta začela z izobraževanjem na našem področju, sta bila dr. Zdenko Verdenik in mag. Rudi Bračič. Ravnokar je bilo pri nas končano šolanje za naziv trener C, ki ga je vodil profesor Brane Elsner.

Naši trenerji so dosegali in dosegajo dobre rezultate z ekipami na različnih stopnjah tekmovanja, od medobčinskega do republiškega, danes državnega nivoja. Vzgojili so vrsto kvalitetnih igralcev, ki so zastopali naše področje v klubih in reprezentanci  Slovenije na najvišjih nivojih tekmovanj: SP, EP, liga prvakov, državno prvenstvo… Naj naštejem: Nastja Čeh, Gajser Sašo in Damjan, Kokol Vlado, Veselič Janko, Emeršič Tomi, Fridl Franci, Šterbal Emil, Kmetec Marko, Zemljič Boštjan, Milec Martin, Rotman Rajko, Rozman Matjaž, Matjašič Jure, Kelenc Doris, Drevenšek Marko…

Trenerji ste zaslužni tudi za takratne vrhunske rezultate naše članske reprezentance, za udeležbo na EP in SP, za uvrstitev na 16. mesto na rang lestvici FIFA, kar predstavlja vrhunski dosežek v primerjavi z nogometnimi velesilami, kot so Španija, Nizozemska, Brazilija Nemčija, Argentina, Anglija itd. Pri oceni teh uspešnosti se je v javnosti premalo poudarjala zasluga trenerskega kadra in strokovnega dela.

Tudi danes trenerji uspešno delate v klubih, rezultati vašega dela so reprezentanti Slovenije v mlajših kategorijah, vaše ekipe uspešno tekmujejo, napredujejo, skratka predstavljate motor strokovnega dela v klubih. Žal večkrat rezultati vaših ekip in posameznikov niso odvisni samo od vašega strokovnega dela, ampak od dobre organizacije kluba in klubskih funkcionarjev, ki skrbijo pogoje dela in delovanje kluba.

Posebej v današnjem času imate trenerji pomembno in odgovorno vlogo v klubih, saj samo vaše kvalitetno strokovno, pedagoško in organizacijsko delo, lahko pripomore k napredku nogometa, kot najbolj popularne oz. priljubljene panoge na svetu.

Naše društvo je na tretjem mestu po članstvu v Sloveniji oz. po delovanju v okviru ZNTS. Deležno je pohval za kvalitetno organizacijo seminarjev, disciplino in udeležbo na izpopolnjevalnih seminarjih. Zelo spodbudno je, da se kot trenerji zavedate pomembnosti izpopolnjevanja in izobraževanja, kar prispeva h kvalitetnejšem strokovnem delu, z igralci mlajših kategorij, pa vse do članske populacije.

Kvalitetno strokovno delo je tudi pogoj za priljubljenost športne panoge, afirmacijo in odmevnost nogometa v družbi. Na področju MNZ Ptuj smo dosegli kvaliteten premik v delu z mladimi, saj v nekaterih klubih, s to kategorijo, delajo najkvalitetnejši trenerji z najvišjo strokovno izobrazbo t.j. trener EUFA PRO in PRO. Z rednim izpopolnjevanjem in nadaljnjim izobraževanjem naših trenerjev, smo dosegli tudi pomemben cilj, da z našimi ekipami delajo kvalitetni trenerji, z znanjem in z licenco.

V minulem obdobju je društvo delovalo predvsem preko Upravnega odbora društva. Na sejah je bila v glavnem 100% udeležba članov UO, redno sta bila prisotna predsednik Nadzornega odbora in regijski tožilec. Za kar vsi skupaj zaslužijo pohvalo.
Na sejah smo redno obravnavali poročila s sestankov UO ZNTS. Seje ZNTS smo uspešno organizirali na našem področju. ZNTS prakticira 1x letno organizacijo sej na področjih Medobčinskih nogometnih zvez, kjer delujejo društva trenerjev. S tem se seznani s problemi in načinom dela društev.

Sodelovanje našega društva z MNZ Ptuj je vzorno,  predsednik društva  je član Izvršnega odbora MNZ. Vodstvo zveze se zaveda pomembnosti trenerjev, kot strokovnega združenja, skupaj z Medobčinskim društvom nogometnih sodnikov Ptuj. Društvo trenerjev ima tudi dve delegatski mesti v skupščini MNZ Ptuj in redno sodeluje z vodstvom tekmovanja.

Z Obvestili zveze smo seznanjeni o prekrških trenerjev, ki jih obravnava naš UO in regijski tožilec. Želimo si, da bi bilo teh prekrškov čim manj.  Trenerji opravljate zraven strokovnega dela, tudi delo pedagoga, vzgojitelja, »očeta«… in predstavljate vzor od najmlajših, pa do članske kategorije. Zavedati se morate, da predvsem pri delu z mladimi ni v ospredju rezultat, ampak omenjeni cilji.

UO je veliko časa porabil za priprave in realizacijo izpopolnjevalnih seminarjev. Potrebno je izbrati primerne in kvalitetne teme, predavatelje, poskrbeti za dobro organizacijo in izvedbo, kar zahteva dodatno zainteresiranost vseh članov UO. Na seminarje želimo pridobiti najkvalitetnejše predavatelje s Fakultete za šport, z NZS in z domačega okolja.

Nadalje smo obravnavali  pravilnik o  podeljevanju licenc – točkovanje seminarjev za potrditev licence, pravilnik za vrednotenje in nagrajevanje pogodbenih trenerjev mlajših kategorij, kodeks trenerjev, disciplinski pravilnik in pravilnik o delu komisije za priznanja ZNTS.
Obravnavali smo organizacijo in teme  licenčnih trenerjev PRO in A.
Sodelovali smo pri kadrovanju trenerjev za višje nazive, kjer je ob prijavi potrebno predložiti potrdilo o delovanju trenerja v okviru društva in kluba.

V okviru društva je bil ustanovljen Svet zaslužnih trenerjev. Člani sveta so trenerji, ki so dopolnili 61 let, so bili dalj časa aktivni v društvu in so pustili pozitiven pečat svojega strokovnega dela v klubih ali v okviru strokovnih programov MNZ Ptuj in NZS.

Informiranje naših članov poteka izključno preko e pošte in z objavo na spletni strani Medobčinske nogometne zveze Ptuj.

Žal nas je v letu 2012 za vedno zapustil član UO Stanko Šabec, ki je redno in vestno poročal s sej UO ZNTS in tvorno sodeloval pri organizaciji seminarjev. UO je za nadomestnega člana imenoval Kocjan Zvonka, ki  deluje na področju, ki ga je zastopal Stanko Šabec.

Za uspešno in tvorno delo na področju strokovnega in organizacijskega dela, so naši trenerji prejeli tudi številna priznanja. Komisija za priznanja pri ZNTS vsako leto razpiše kandidaturo za priznanja. Ta razpis razpošljemo na klube in objavimo na spletu  MNZ. Do roka pričakujemo predloge. Žal je predlogov zelo malo. Prepričan sem, da v klubih na našem področju uspešno delujejo trenerji, ki si zaslužijo priznanja za svoje delo. UO na osnovi podatkov o delovanju posameznih trenerjev in na osnovi kriterijev Pravilnika o delu komisije za priznanja ZNTS, poda predloge komisiji. Tudi danes bomo podelili priznanja trenerjem, ki so si z delom to zaslužili.

Ob koncu vam, v veselem decembru, želim lepe praznike, srečno in zdravo novo leto ter veliko uspeha pri zahtevnem trenerskem delu!


Ptuj, 17. 12. 2015
Predsednik DNT Ptuj
Marjan Lenartič

Delite